MALERKOMPANIET AS
Mellomveien 2, 7042 TRONDHEIM
Tlf: 73534275 • Faks: 73534292 • post@malerkompaniet.no

REFERANSER

Her ser du et lite utvalg av prosjekter og kunder vi har hatt gleden av å samarbeide med.

 • Balders Terasse
 • 1902 - bygget St. Olav
 • Trondheim Stasjon
 • Dr. Sandsv. 10
 • Tungaplatået
 • Ilsvika A1
 • Ilsvika A5
 • Markaplassen skole og idrettsbygg
 • Kongsberg maritime

 

Samarbeidspartnere

 • Byggmester Knudsen
 • Byggmester Arnstein Sørgaard
 • Byggmester Hans Helseth
 • Maja
 • Teknobygg Anlegg
 • AS Rørlegger
 • Kongsberg Maritime